Upravljanje pristupom

S obzirom na kontinuirani rast količine i sofisticiranosti kibernetičkih prijetnji, kako bi kontrolirala pristup, za organizaciju je ključno učinkovito i fleksibilno rješenje.

Upravljanje pristupom

Naša rješenja:

Rješenje štiti povlaštene račune i omogućuje organizacijama provođenje politika najmanjih povlastica za poslovne i administrativne korisnike te pomaže u kontroli aplikacija kako bi se smanjila površina napada bez utjecaja na  produktivnost. U srži upravljanja pristupom je rješenje za upravljanje povlaštenim računima na razini poduzeća koje vam omogućuje otkrivanje, upravljanje, zaštitu i pregled pristupa povlaštenim računima bilo gdje u vašoj organizaciji.
MFA je sigurnosni mehanizam koji od korisnika zahtijeva dva ili više oblika autentikacije kako bi dobili pristup sustavu, aplikaciji ili mreži. MFA rješenja mogu poboljšati sigurnost dodavanjem dodatnog sloja zaštite od neovlaštenog pristupa. To se postiže kombiniranjem nečega što korisnik zna, poput lozinke, s nečim što ima, poput pametne kartice ili mobilnog uređaja, ili nečega što on sam jest, poput biometrijskog skeniranja. Zahtijevanjem višestrukih oblika autentikacije, MFA rješenja mogu uvelike smanjiti rizik od neovlaštenog pristupa, povrede podataka i krađe identiteta. MFA rješenja lako se integriraju s raznim aplikacijama, sustavima i mrežama, što ih čini fleksibilnim i skalabilnim rješenjima za poboljšanje sigurnosti u organizacijama svih veličina.