Back

Career

Radno mjesto: Voditelj odjela financija

Opis aktivnosti i zadataka:

 • Odgovara za vođenje odjela financija, inicira mjere za unapređenje fin. poslovanja  i koordinira rad zaposlenika u odjelu
 • Radi kompletan platni promet: pravodobno plaćanje obveza prema dobavljačima, državi i zaposlenicima kao i aktivna naplata potraživanja: opomene, ovrhe, aktiviranje zadužnica, izrada kompenzacija, cesija i asignacija
 • Izrada internih mjesečnih financijskih izvještaja i analiza, Cash flow izvještavanje i analiza   
 • Izrada eksternih izvješća: HNB,HAMAG, DZS, FZZOIEU
 • Učestovanje u izradi financijskog plana i praćenje ostvarenja 
 • Održavanje odnosa sa bankama: otvaranje/zatvaranje računa, financijske analize društva za kreditne limite, kartice, forwardi
 • Obračun plaća i kamata
 • Obavlja funkciju kontrolinga računa, ugovora, narudžbenica, surađuje sa eksternim računovodstvom te kontrolira knjiženja
 • Podrška prodaji kod javnih natječaja u segmentu ekonomske i financijske sposobnosti te komercijalnih uvjeta  
 • Praćenje profitabilnosti projekata tj. alokacija troškova/prihoda na projekte i ključne djelatnosti poduzeća
 • Izrada robnih dokumenata: primki/otpremnica, podrška nabavi i isporuci kao i osiguranje prateće dokumentacije za izvoz/uvoz
 • Osiguranje svih jamstava: garancija, zadužnica, mjenica...
 • Praćenje poreznih propisa, suradnja sa revizijama i poreznim kontrolama
 • Unaprijeđenje poslovnog sustava
 • Organizacija i koordinacija godišnjeg popisa imovine, potraživanja i obveza  

Uvjeti:

 • VSS računovodstveno-ekonomskog usmjerenja
 • radno iskustvo na tim poslovima 5-10 godina
 • visok stupanj odgovornosti, poduzetnosti, motiviranosti i inicijative u radu
 • komunikativnost i spremnost za prijenos znanja

 

Vještine: samostalan rad na računalu (Microsoft Office paket)

Jezik: engleski

 

Što nudimo:

 • Stalni radni odnos
 • redovna stimulativna primanja
 • mogućnost stručnog usavršavanja
 • poticajnu i ugodnu radnu atmosferu

 

Mjesto rada: Zagreb

Career